Powiat Konecki - Projekt pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”

  • Dostawa urządzeń serwerowych,
  • Dostawa urządzeń sieciowych,
  • Dostawa licencji na oprogramowanie,
  • Dostawa i wdrożenie platformy komunikacji zunifikowanej opartej na Microsoft Lync
  • Wdrożenie aplikacji Arcus Contact Center.