Miasto Łódź – budowa Łódzkiego Centrum Kontaktów z Mieszkańcami

  • Dostawa i wdrożenie platformy komunikacji zunifikowanej opartej na Microsoft Lync oraz aplikacji Arcus Contact Center,
  • Integracja Arcus Contact Center z Dynamics CRM oraz SharePoint,
  • Integracja z systemami obiegu dokumentów Urzędu Miasta Łodzi oraz Łódzkiego Ośrodka Geodezji,
  • Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej oraz jej wirtualizacja,
  • Dostawa i wdrożenie systemu backupu i archiwizacji,
  • Dostawa i wdrożenie infrastruktury sieciowej,
  • Budowa portalu dostępowego dla mieszkańców.