Instytut Techniki Budowlanej - wdrożenie Systemu one4all na bazie Microsoft Dymanics AX wraz z portalem i dostawą infrastruktury IT

Arcus Systemy Informatyczne wdrożył w Instytucie Techniki Budowlanej platformę one4all dla instytucji publicznych opartą o system Microsoft Dynamics AX.

Instytut Techniki Budowlanej jest placówką badawczą nadzorowaną przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Instytut posiada akredytowany przez PCA Zespół Laboratoriów Badawczych (ZLB ITB), w skład którego wchodzi 10 laboratoriów badawczych, w których prowadzone są specjalistyczne badania podstawowe materiałów i wyrobów budowlanych oraz badania dla potrzeb aprobacji i certyfikacji. Instytut posiada 3 oddziały usytuowane w różnych miastach.

Wdrożenie w obszarze Microsoft Dynamics AX obejmuje:

 • Finanse i Księgowość,
 • Sprawozdawczość finansowo-księgowa,
 • Sprzedaż,
 • Środki Trwałe,
 • Gospodarka Materiałowa,
 • Zarządzanie Projektami,
 • Budżetowanie,
 • Kadry i Płace,
 • Zakupy,
 • Analizy i raporty.

one4all w Instytut Techniki Budowlanej:

 • one4all integruje dostarczone rozwiązania informatyczne w jeden zintegrowany system,
 • Portal wewnętrzny – przeznaczony dla pracowników obejmuje: laboratoria, normalizacja, prace statutowe, kancelaria instytutu, baza wiedzy, obieg dokumentów itp.,
 • Portal zewnętrzny  - przeznaczony dla Klientów obejmuje: sklep internetowy, informacje dla klienta o złożonych zleceniach itp.,
 • Projekty – obszar przeznaczony do prowadzenia i rozliczania projektów realizowanych w Instytucie Techniki Budowlanej,
 • Infrastruktura IT – dostarczenie kompletnego środowiska ZSI, łącznie z monitoringiem i systemem backupów.

Charakterystyka projektu:

 • ok. 400 użytkowników systemu,
 • Wartość wdrożenia ponad 2,5 mln PLN,
 • Czas trwania: wdrożenie 09.2010 – 08.2013, wsparcie asysta i rozwój do sierpnia 2017 r.