Politechnika Poznańska - wdrożenie one4all dla Szkół Wyższych w modelu chmury prywatnej

Arcus Systemy Informatyczne realizuje projekt dla Politechniki Poznańskiej, polegający m.in. na wdrożeniu platformy one4all dla Szkół Wyższych opartej na systemie Microsoft Dynamics AX.

Obecnie Politechnika Poznańska jest dziewięciowydziałową szkołą wyższą, kształcącą prawie 20 000 studentów na 24. kierunkach. Na Uczelni pracuje ok. 3 tysiące pracowników i współpracowników. W roku 1995 Politechnika Poznańska jako pierwsza polska uczelnia techniczna, została członkiem Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research - CESAER – organizacji skupiającej najlepsze politechniki i uniwersytety techniczne w Europie.

Wdrażana obszary:

System klasy ERP wdrożony na uczelni obejmuje następujące moduły:

 • Finanse i Księgowość,
 • Sprawozdawczość finansowo-księgowa,
 • Sprzedaż,
 • Środki Trwałe,
 • Gospodarka Materiałowa,
 • Zarządzanie Projektami,
 • Budżetowanie,
 • Kadry i Płace.

Zakres wdrożenia:

 • Dostarczenie systemu w Chmurze Prywatnej – Klient jest tylko użytkownikiem systemu,
 • Wdrożenie – analiza, dostarczenie licencji,  dostosowanie systemu, szkolenia użytkowników, migracja danych,  budowa interfejsów, uruchomienie, asysta powdrożeniowa itp.,
 • Wsparcie i asysta - pomoc dla użytkowników końcowych świadczona u klienta, zdalnie, lub za pośrednictwem Systemu Wsparcia Użytkownika Końcowego – platformy Meetpoint®,
 • Rozwój - analiza, projektowanie, implementacja oraz wdrożenie rozszerzeń do systemu zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta.

Charakterystyka projektu:

 • Ok. 500 użytkowników systemu ERP,
 • Wartość projektu ok. 34 mln PLN – ok. 10 mln PLN w obszarze ERP,
 • Czas trwania: wdrożenie obszarów ERP:  03.2013 – 02.2015, wsparcie, asysta i rozwój do marca 2017r.