Politechnika Śląska - wdrożenie one4all dla Szkół Wyższych

Arcus Systemy Informatyczne, w konsorcjum z COIG S.A., wdrożył zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie uczelnią one4all dla Szkół Wyższych oparty na Microsoft Dynamics w Politechnice Śląskiej.

Politechnika Śląska jest jedną z największych instytucji kształcenia wyższego w Polsce i od lat należy do czołówki krajowych uczelni technicznych. Na 13 uczelnianych wydziałach, w kolegium i centrum naukowo-dydaktycznym Politechniki prowadzone jest blisko 60 kierunków studiów i prawie 200 specjalności. Uczelnia kształci ok. 21,5 tys. studentów w różnorodnych systemach. Misją Politechniki Śląskiej, jako prestiżowego europejskiego uniwersytetu technicznego, jest prowadzenie innowacyjnych badań naukowych i prac rozwojowych, kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr na rzecz społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy, a także aktywne wpływanie na rozwój regionu i społeczności lokalnych.

System klasy ERP wdrożony na uczelni obejmuje następujące moduły:

 • Rachunkowość finansowa i Rachunkowość budżetowa,
 • Gospodarka Materiałowa i Magazynowa i Inwentaryzacja,
 • Zakupy,
 • Sprzedaż,
 • Środki Trwałe i Inwentaryzacja,
 • Nieruchomości,
 • Inwestycje, Remonty i Zarządzanie Projektami,
 • Kadry i Płace,
 • Portal pracownika,
 • Analizy Zarządcze,
 • System Obsługi dokumentów,
 • Raporty.

Charakterystyka projektu:

 • Ok. 300 użytkowników systemu ERP,
 • Wartość projektu: ponad 4,5 mln PLN brutto.