Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 to chmurowe aplikacje biznesowe łączące funkcje CRM i ERP, które doskonale działają oddzielnie i razem, dając możliwość dostosowywania rozwiązań do konkretnych potrzeb. Taka elastyczność umożliwia każdej firmie wybór rozwiązania, które pozwoli jej dokonać transformacji cyfrowej. Dynamics 365 cechuje się wysokim poziomem integracji produktów Microsoft, czyli współpracuje z narzędziami, z którymi pracownicy są zaznajomieni (Office 365).

Nowe rozwiązanie Microsoft pozwala redukować koszty, usprawniać wykonywanie operacji, zwiększać wydajność, a co najważniejsze – przewidywać potrzeby klientów. Dynamics 365 to zwiększenie produktywności firmy oraz jej zdolności analitycznych i adaptacyjnych. Dynamics 365 to także maksymalne wykorzystanie czasu pracy zespołu oraz poprawa wydajności jego działań. Łatwe w obsłudze aplikacje, oferujące jednolity obraz danych i jedną platformę do rozwijania działalności, pozwalają podejmować trafniejsze decyzje.

Microsoft Dynamics 365 daje możliwość działania w modelu chmurowym lub skorzystania z opcji tzw. Dual Use Rights, która pozwala na instalację aplikacji na własnym środowisku Klienta.

Dynamics 365 for SalesDynamics 365 for Sales - pomaga skupić się na właściwych potencjalnych klientach, kontaktach i szansach sprzedaży podczas planowania sprzedaży zespołu. Wbudowane procesy prowadzą użytkownika z jednego etapu procesu sprzedaży do następnego, a łatwe w użyciu pulpity nawigacyjne pomagają określać cele i dostarczają praktycznych spostrzeżeń, pomocnych podczas finalizowania większej ilości transakcji.

 

Dynamics for Field ServiceDynamics for Field Service - zapewnia kompletne rozwiązanie do zarządzania usługą terenową, w tym lokalizacjami usługowymi, aktywami klienta, konserwacjami zapobiegawczymi, zamówieniem roboczym, zasobami, spisem produktów, planowaniem i wysyłką, mobilnością, współpracą, rozliczaniem klientów i analizą.

Najważniejsze cechy i korzyści:

 • Optymalizacja harmonogramu usług dzięki efektywnemu routingowi, dopasowaniu umiejętności zasobów i skróconemu czasowi podróży.
 • Zwiększenie ilość napraw wykonanych przy pierwszej próbie oraz terminowość dostaw.
 • Komunikacja w czasie rzeczywistym i współpraca między obsługą klienta, wysyłką, agentami terenowymi i klientami.
 • Szybkie tworzenie zleceń roboczych, obejmujące wszystkie informacje niezbędne do wysyłania agentów terenowych w miejsca realizacji usług serwisowych.
 • Elastyczna tablica harmonogramu z funkcją przeciągania i upuszczania, umożliwiająca dyspozytorom przydzielanie zasobów i sporządzanie harmonogramów dla wielu zamówień roboczych przy użyciu widoku listy lub mapy.
 • Możliwość konfiguracji informacji o zasobach, dająca efektywne dopasowanie najlepszego agenta terenowego do zamówienia roboczego w oparciu o dostępność, bliskość lokalizacji usługi i wymagane umiejętności.
 • Przechowalnia informacji o lokalizacjach usług klientów i serwisowalnych aktywach klientów i zarządzanie nimi.
 • Konserwacja okresowa – konfiguracja umów serwisowych, tak aby cykliczne zamówienia robocze generowały się automatycznie, co zapewnia, że sprzęt jest poddawany prawidłowej konserwacji, zanim wystąpią problemy.
 • Zarządzanie zapasami – system śledzi poziomy zapasów w czasie rzeczywistym dla poszczególnych magazynów, włącznie z zapasami mobilnymi na samochodach ciężarowych.
 • Rozliczanie klienta - zrealizowane zamówienia robocze mogą być przekształcane w faktury sporządzane w celu rozliczenia klienta.
 • Aplikacja mobilna zapewniająca technikom pracującym w terenie szybki i łatwy dostęp do wszystkiego, co jest im potrzebne do wykonania zamówienia roboczego, włącznie z informacjami o harmonogramie, informacjami kontaktowymi związanymi z klientami, wskazówkami włączania i nie tylko

 

Dynamics 365 for Project Service AutomationDynamics 365 for Project Service Automation - Zarządzaj sprzedażą w oparciu o projekty

Microsoft Dynamics 365 for Project Service Automation ułatwia zespołom realizować projekty na czas i w ramach budżetu.

Najważniejsze cechy i korzyści:

 • Oszacowanie, przygotowanie oferty i podpisanie umowy.
 • Planowanie i przydzielanie zasobów.
 • Współpraca w zespole.
 • Notowanie informacji dotyczących czasu, wydatków i danych dotyczących postępu, aby zapewnić wgląd w czasie rzeczywistym i dokładne fakturowanie.
 • Kontrakty oparte na projekcie powiązują oferty i zamówienia z planami projektów, szacunkami finansowymi, cenami robocizny i uzgodnieniami dotyczącymi fakturowania, np. czasem i materiałami lub ceną stałą. Kontrakt podkreśla główne wskaźniki, w tym opłacalność i wykonalność.
 • Wizualne planowanie projektu i przygotowywanie oszacowania obejmuje poprzedników, automatyczne planowanie zadań oraz wgląd w informacje o sprzedaży i kosztach, dotyczące czasu i wydatków. Otrzymany w ten sposób plan może zostać wykorzystany w ofertach i kontraktach dotyczących projektu.
 • Informacje o zasobach obejmują umiejętności oraz poziom biegłości pracowników. Można przeglądać i filtrować zasoby w zależności od umiejętności i dostępności, co umożliwia przypisywanie odpowiednich osób do właściwych projektów. Można również śledzić wykorzystanie zasobów i metryki prognozowania.
 • Członkowie zespołu mogą używać aplikacji w sieci Web lub aplikacji mobilnych do odnotowywania czasu i wydatków dla wielu projektów. Menedżerowie mogą z łatwością zatwierdzać nowe wpisy, będąc świadomymi następstw finansowych nowo zatwierdzonych pozycji. Wszyscy członkowie zespołu mogą współpracować z obszarem roboczym Office 365 utworzonym dla ich projektu.
 • Faktury związane z projektem odzwierciedlają warunki umowy i zatwierdzone prace oraz koszty. Finansowy wpływ prac związanych z projektem, włącznie z kosztami, przychodem nierozliczonym, oraz fakturami, jest rejestrowany na potrzeby analiz i integracji z systemami finansowymi.

 

Dynamics 365 for Customer ServiceDynamics 365 for Customer Service - Poprawa obsługi klienta dzięki lepszej automatyzacji i śledzeniu

Możesz zwiększyć zadowolenie klientów śledząc i rejestrując ich problemy, utrzymując wysoki poziom usług oraz zarządzając warunkami ich świadczenia za pomocą uprawnień w Microsoft Dynamics 365.

Najważniejsze cechy i korzyści:

 • Tworzenie kolejek i rozsyłanie spraw

Aby zagwarantować, że każda sprawa trafi do pracownika działu obsługi klienta z odpowiednim doświadczeniem, zajmującego się odpowiednim produktem lub usługą, można utworzyć kolejki, w których sprawy przychodzące będą sortowane według dziedzin specjalizacji, zespołów produktów lub innych parametrów używanych w danej organizacji. Użyj reguł rozsyłania, aby automatycznie rozsyłać sprawy, które pasują do określonych kolejek.

 • Automatyczne tworzenie spraw z wiadomości e-mail lub kanałów mediów społecznościowych

Zaoszczędź pracownikowi działu obsługi klienta ręcznego tworzenia spraw, które pochodzą z wiadomości e-mail lub portali społecznościowych konfigurując.

 • Śledzenie poziomów usług za pośrednictwem SLA

Umowy dotyczące poziomu usług (SLA) pozwalają jasno określić osie czasu, w których zespół obsługi klienta oczekuje spełnienia kluczowego wskaźnika wydajności (KPI) dla usług, które zapewniają klientom. Dzięki Dynamics 365 można skojarzyć harmonogram usługi klienta SLA, aby upewnić się, że twoje godziny pracy są brane pod uwagę w czasie śledzenia osi czasu SLA.

 • Śledzenie problemów klienta

Dzięki rejestrowaniu działań i czasu poświęconego sprawie menedżer może śledzić wydajność i produktywność.

 • Udostępnianie informacji w bazie wiedzy

Pracownicy działu obsługi klienta mogą udostępniać informacje dotyczące typowych problemów, zatwierdzonych rozwiązań, arkuszy produktów i aktualizacji w postaci łatwych do wyszukiwania artykułów zapisywanych w bazie wiedzy. Po znalezieniu właściwego artykułu pracownik działu obsługi klienta może wysłać go pocztą e-mail bezpośrednio do klienta i zachować go razem ze sprawą do późniejszego przeglądu. 

 • Planowanie usług

Zwiększ zadowolenie klientów, jasno określając jakie usługi zapewniasz, oraz wydajnie i optymalnie planuj te usługi. Funkcja planowania umożliwia zapewnienie klientom usług świadczonych w odpowiednim czasie, przez odpowiednich pracowników, w odpowiednim pomieszczeniu i przy użyciu odpowiedniego sprzętu. Dzięki tej funkcji można także śledzić preferencje klienta dotyczące pory dnia, usługi oraz pracowników.

 • Zarządzaj wydajnością i produktywnością przy użyciu raportów i paneli nawigacyjnych

Raporty stanowią efektywny sposób uzyskiwania informacji o wydajności obsługi klienta w organizacji. Dzięki tym informacjom można tworzyć dokładniejsze harmonogramy, prognozować zapotrzebowanie na zasoby oraz zarządzać usprawnieniami wydajności.

 Microsoft Dynamics 365 wprowadza nowe domyślne pulpity nawigacyjne dla przedstawicieli obsługi klienta i kierowników działu obsługi klienta (CSM). Przedstawiciele obsługi klienta mogą korzystać z pulpitu nawigacyjnego, aby zobaczyć swoje sprawy ze szczegółami takimi jak:

 • Priorytet sprawy
 • Przypadki podobne do analizy ich umów SLA
 • Średni czas na wysłanie przesyłki

CSM może użyć pulpitu nawigacyjnego, aby wyświetlić sprawy z każdego działu obsługi klienta (agent) lub kolejki. Kierownik CMS może również uzyskać wgląd w to, czy warunki SLA dla przypadków zostały spełnione czy nie.

Microsoft Dynamics 365 for MarketingMicrosoft Dynamics 365 for Marketing - Łącz działania z zakresu sprzedaży i marketingu aby uspójnić sposób obsługi klientów.

Aby zapewnić klientom doskonały poziom obsługi należy zacząć od dobrze współpracujących ze sobą narzędzi. Korzystając z Adobe Marketing Cloud oraz Dynamics 365 można uzyskać pełny obraz swoich klientów. Gromadź wszystkie informacje dotyczące interakcji z klientami, aby zapewnić im doskonałą obsługę — niezależnie od tego, co skłoniło ich do zainteresowania się Twoją ofertą.

Najważniejsze cechy i korzyści:

 • Zapewnienie spójność informacji sprzedażowych i marketingowych
 • Poprawa wskaźników utrzymania, skrócenie cyklu sprzedaży i zwiększenie liczby pomyślnie sfinalizowanych transakcji
 • Wyższe przychody i większy zwrot z nakładów na marketing dzięki narzędziom do zarządzania kampaniami