Komunikacja i Infrastruktura IT

Arcus Systemy Informatyczne posiada wykwalifikowaną kadrę inżynierską, która zapewnia naszym Klientom wysoki poziom konsultacji przedwdrożeniowych oraz szkoleń powdrożeniowych. Wykonujemy dokumentacje powykonawcze i szkoleniowe dla administratorów systemów oraz dla końcowych użytkowników, także z wykorzystaniem narzędzi e-learning’owych.

W przypadku konieczności wykonania certyfikowanych szkoleń korzystamy z usług firm partnerskich , m.in. Syntea SA oraz innych posiadających uprawnienia i odpowiednią infrastrukturę do dokonywania tego typu szkoleń.