Systemy ERP

Arcus Systemy Informatyczne posiada wykwalifikowaną kadrę, która zapewnia naszym Klientom wysoki poziom analiz i konsultacji przedwdrożeniowych. Posiadamy umiejętności:

  • Optymalizacji procesów biznesowych pod kątem najlepszego zwrotu z inwestycji wdrażanych rozwiązań oraz prowadzonego biznesu,
  • Wskazywania źródeł problemów w organizacjach naszych Klientów,
  • Budowania analiz według metody as-is, to-be,
  • Wykorzystania specjalistycznych narzędzi informatycznych do sprawnego i skutecznego wykonywania analiz – np. Microsoft Visio,
  • Opracowywania dokumentacji, która jest później wykorzystywana podczas wdrożenia.

Prowadzimy również szkolenia powdrożeniowe, najczęściej przygotowywane pod wymagania naszego Klienta. Wykonujemy dokumentacje powykonawcze i szkoleniowe dla kluczowych i końcowych użytkowników oraz administratorów systemów.

W przypadku konieczności wykonania certyfikowanych szkoleń korzystamy z usług firm partnerskich , m.in. Syntea SA oraz innych posiadających uprawnienia i odpowiednią infrastrukturę do dokonywania tego typu szkoleń.

Systemy ERP - audyty, konsultacje, szkolenia