Komunikacja i Infrastruktura IT

Systemy informatyczne wykorzystywane do obsługi procesów związanych z komunikacją w organizacjach opierają swoje funkcjonowanie na danych. Zmiana wersji systemu oraz wdrożenie nowego wymaga profesjonalnych usług związanych z migracją danych.

Arcus Systemy Informatyczne, z racji swoich doświadczeń w tym zakresie, oferuje m.in. usługi migracji:

  • Profili kont Microsoft Active Directory (AD) - także do Microsoft Azure i innych środowisk chmurowych,
  • Kont poczty elektronicznej Microsoft Exchange,
  • Kont systemów telefonii IP do Microsoft Skype for Business (dawny Lync) i Lync - także w wersji online (Office 365),
  • Danych aplikacji Microsoft Dynamics 365 (ERP i CRM),
  • Danych zawartych w portalach, systemach BPM, Microsoft SharePoint, wraz z wersją z Office 365 oraz produktów wytwarzanych przez Docusoft z rodziny Vario