Systemy ERP

Systemy ERP - usługi migracji danych

W wyniku realizacji dotychczasowych projektów posiadamy wiedzę i doświadczenie w migracji dużych ilości danych z różnych baz danych do systemu Microsoft Dynamics 365 i Dynamics AX.

Migracja danych jest skomplikowanym procesem, występującym przy każdym wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego. Jest to zagadnienie zarówno techniczne jak i biznesowe. W przedsiębiorstwach czy instytucjach przetwarzających duże ilości informacji i korzystających z różnych systemów, część danych, z czasem traci spójność w obrębie całej organizacji. Ze względu na nasze doświadczenie posiadamy odpowiednie narzędzia do weryfikacji poprawności danych, powtórzeń, eliminacji błędów, oraz mapowania tych samych danych z różnych baz.