one4all Biała lista

one4all Biała lista

Rozwiązanie one4all Biała lista (weryfikacja kont bankowych przy przelewie) to sprawdzanie zgodności kont bankowych Dostawców z Białą listą, podczas generowania przelewu z AX. Weryfikacja następuje w momencie tworzenia przelewów w Arkuszu płatności oraz przy generowaniu pliku z przelewami. Parametryzacja modułu pozwala sprawdzić zgodność kont dla dowolnej lub tylko obligatoryjnej kwoty przelewu. Wynik sprawdzenia zapisywany jest do Rejestru zapytań w AX.

 

Dodatkowe funkcjonalności do rozwiązania to:

  • Powiadomienie do US - możliwość filtrowania Rejestru zapytań i wyszukanie płatności, które zostały wykonane niezgodnie z Białym rejestrem, tj. na inne konto bankowe niż w Rejestrze lub inną metodą niż w Podzielonej płatności. Płatności takie nie mogą być zaliczone do Kosztów Uzyskania Przychodów, chyba że zostanie wysłane powiadomienie do US o tej płatności w terminie 3 dni od daty dokonania przelewu. Wydruk powiadomienia do US;
  • Sprawdzenie konta dla dostawcy  - podczas dodawania konta bankowego Dostawcy sprawdzenie, czy jest zgodne, niezgodne z Białym rejestrem;
  • Wczytanie wyciągów - jeśli wczytano z wyciągu przelew wychodzący, który została utworzony poza AX – standardowo pomijamy. Opcjonalnie po imporcie wyciągu wczytujemy płatność wychodzącą do Rejestru i odpowiednio zaznaczamy checkbox MPP.


W przypadku zainteresowania rozwiązaniem prosimy o wypełnienie formularza lub o kontakt

Małgorzata Leśnik-Król

malgorzata.lesnik|arcussi.pl| |malgorzata.lesnik|arcussi.pl

GSM +48 507 025 233

Justyna Strześniewska

justyna.strzesniewska|arcussi.pl| |justyna.strzesniewska|arcussi.pl

GSM + 48 500 207 160