one4all Enterprise Asset Management

one4all Enterprise Asset Management

Arcus SI oferuje rozwiązanie umożliwiające zarządzanie majątkiem firmy.

one4all Enterprise Asset Management dla Microsoft Dynamics 365 / Dynamics AX zostało oparte o rozwiązania wdrożone w jednej z największych firm w Polsce - giganta rynku pocztowego.

Mobilna dostępność

one4all Enterprise Asset Management to najnowocześniejsze rozwiązania na rynku umożliwiające zarządzanie majątkiem firmy przez urządzenia mobilne. Mogą z niego korzystać pracownicy w terenie, otrzymując precyzyjne informacje dotyczące lokalizacji i istotnych danych, w celu realizacji zlecenia lub odszukania części majątku. Dla użytkowników to wygoda dostępu do informacji z każdego miejscu na świecie.  To rozwiązania bezpieczne i funkcjonalne, które pozwalają na dostęp do odpowiednich elementów aplikacji jedynie uprawnionym użytkownikom.

Zarządzanie elementami majątku i ich częściami

One4all EAM umożliwia kompleksowe zarządzanie obiektami, ich składnikami, tworzeniem struktur, identyfikacją części zamiennych i dokumentacją. Pozwala przypisać osoby odpowiedzialne za poszczególne obiekty bądź ich części. Umożliwia zarządzanie przesunięciami w obrębie jednostek, miejsc powstania kosztu, lokalizacji i osób odpowiedzialnych, wraz z pełną historią i raportowaniem stanu posiadania wstecz.

Zarządzanie serwisem i konserwacją

Rozwiązanie pozwala planować i rozliczać prace serwisowe. Korzystając z najnowocześniejszych rozwiązań umożliwia zarządzanie i kontrolę nad zasobami, planując konserwację zachowawczą na podstawie historii
i automatyczne zlecenia pracy. Inteligentna analiza daje wgląd w poszczególne zasoby (konserwatorów, opiekunów) i przydzielone im zlecenia pracy. One4all EAM umożliwia monitorowanie błędów - śledzenie przyczyn awarii, działań korygujących i naprawczych dotyczących środków zaradczych. 

Zarządzanie finansowe

One4all EAM pozwala na komplementarne rozwiązania w celu księgowego i finansowego ujęcia środków trwałych. Ewidencja, nabycie, zwiększenia wartości, amortyzacja i jej automatyczne korekty, zmiana wartości umorzenia oraz przeszacowania wartości środków trwałych - to tylko niektóre z możliwych do przeprowadzenia operacji, niezbędnych w celu ewidencji księgowej. Nasze rozwiązanie zawiera funkcje umożliwiające integrację z Księgą główną przedsiębiorstwa i innymi modułami w ramach systemów ERP celem ewidencji księgowej środków trwałych.

Inwentaryzacja

One4all EAM ułatwia zarządzanie majątkiem. Wykorzystując kody kreskowe przypisane do środków trwałych/ wyposażenia umożliwia szybką i automatyczną inwentaryzację z wykorzystaniem kolektorów danych. Pozwala na zarządzanie środkami celem ich przesunięcia, wydania czy zmian na magazynie. Podłączenie drukarki w momencie założenia środka trwałego/wyposażenia pozwala wydrukować odpowiednią etykietę z numerem EAN, zakładanym jednocześnie w systemie. Umożliwia także zarządzanie numerami seryjnymi wraz z identyfikacją na poziomie części/ komponentu obiektu.

 

W przypadku zainteresowania rozwiązaniem prosimy o wypełnienie formularza lub o kontakt:

Małgorzata Leśnik- Król
malgorzata.lesnik|arcussi.pl| |malgorzata.lesnik|arcussi.pl
GSM +48 507 025 233

 

Katarzyna Kozłowska-Plewka
katarzyna.kozlowska|arcussi.pl| |katarzyna.kozlowska|arcussi.pl
GSM +48 502 190 946