one4all eSprawozdania finansowe

 

Arcus Systemy Informatyczne opracował autorskie rozwiązanie dla przedsiębiorstw użytkujących ERP Microsoft w wersji Dynamics AX 4.0, Dynamics AX 2009, Dynamics AX 2012 zgodnie z wytycznymi  Ministerstwa Finansów.

Opracowany przez nas moduł przygotowuje e-sprawozdanie w strukturze zgodnej z opublikowanym przez Ministerstwo schematem.

 

 

 

Obejrzyj webinarium o one4all eSprawozdania finansowe:

Funkcjonalności one4all eSprawozdania finansowe

1. Kolekcjonowanie danych – moduł dla każdego sprawozdania finansowego, które jest elementem składowym całości pobiera dane z tabel źródłowych i umieszcza je w strukturach pośrednich.

2. Transformacja danych – moduł po skompletowaniu danych przechodzi w etap ich transformacji do postaci wymaganego pliku. Kompletne dane umieszczane są w strukturze xml w odpowiednim formacie.

3. Archiwizacja i dostarczanie – po przetworzeniu do xml, przygotowane pliki e-Sprawozdań finansowych są umieszczone w odpowiednich folderach i stamtąd pobierane w celu dostarczenia ich do jednostki kontroli skarbowej.

Przewagi konkurencyjne

  1. One4all eSprawozdania finansowe oparty jest o standardowe funkcjonalności sprawozdań finansowych oraz o nowo dodane obiekty m.in. tabele przejściowe, które zbierają dane niezbędne do wygenerowania e-Sprawozdań finansowych.
  2. One4all eSprawozdania finansowe nie ingeruje w standardowe obiekty!
  3. One4all eSprawozdania finansowe nie zmienia ustawień w księdze głównej.
  4. One4all eSprawozdania finansowe umożliwia dostęp do historii wygenerowanych sprawozdań za wcześniejsze lata
  5. One4all eSprawozdania finansowe jest bezproblemowy w implementacji, z łatwością można wprowadzić niezbędne modyfikacje i wykonać prace programistyczne.

Moduł one4all eSprawozdania finansowe, opiera się na standardowej funkcjonalności sprawozdań finansowych dostępnej w systemie MS Dynamics AX. Wyniki dla przygotowanych tam sprawozdań (Bilans, Rachunek Zysków i Strat oraz Zmiany w kapitale własnym) są zapisywane w nowo dodanych tabelach pośrednich. W kolejnym kroku, w nowo dodanym module następuje przygotowanie Rachunku przepływów pieniężnych, z możliwością odwołania się do wyników poszczególnych pozycji poprzednich sprawozdań. Po przygotowaniu wszystkich niezbędnych danych w tabelach pośrednich, system przygotowuje odpowiedni plik w formacie xml składający w całość wszystkie sprawozdania cząstkowe.

 

W przypadku zainteresowania rozwiązaniem prosimy o wypełnienie formularza lub o kontakt:

Katarzyna Kozłowska-Plewka

katarzyna.kozlowska|arcussi.pl| |katarzyna.kozlowska|arcussi.pl

GSM +48 502 190 946

 

Małgorzata Leśnik-Król

malgorzata.lesnik|arcussi.pl| |malgorzata.lesnik|arcussi.pl

GSM +48 507 025 233