one4all Sprawozdania finansowe

 

Arcus Systemy Informatyczne opracował autorskie rozwiązanie dla przedsiębiorstw użytkujących ERP Microsoft Dynamics 365 F&O oraz dowolnej wcześniejszej wersji Microsoft Dynamics AX (AX 4.0, AX 2009, Microsoft Dynamics AX 2012) zgodnie z wytycznymi  Ministerstwa Finansów.

Opracowany przez nas moduł przygotowuje e-sprawozdanie w strukturze zgodnej z opublikowanym przez Ministerstwo schematem.


Czym jest one4all Sprawozdania finansowe?

 • To narzędzie, pozwalające na budowanie dowolnego raportu finansowego, oparte na platformie Microsoft Dynamics 365 F&O oraz dowolnej wersji Microsoft Dynamics AX.
 • Zapewnia spełnienie obowiązku ustawowego w kwestii raportowania finansowego.
 • Zapewnia okresowe generowanie przygotowanych raportów.
 • Narzędzie stanowi odrębny moduł systemowy, przez co nie wpływa na standard systemu, a stanowi jego uzupełnienie.

Funkcjonalności one4all Sprawozdania finansowe:

 • Rozwiązanie one4all daje możliwość zbudowania i generowania:
  • dowolnego sprawozdania wymaganego ustawą,
  • dowolnego raportu zarządczego w formie tabelarycznej.
 • Dane do raportów mogą być uzupełniane w sposób:
  • automatyczny, na podstawie mapowań do kont i wymiarów finansowych, jak również do pojedynczych transakcji,
  • na podstawie pozycji innych sprawozdań z bieżącego lub dowolnego okresu,
  • na podstawie pliku z danymi zewnętrznymi,
  • ręcznie.
 • pozwala zapisać sprawozdania do pliku XML zgodnie z obowiązującą strukturą pliku,
 • pozwala generować raporty do pliku Excel, Word oraz XML,
 • mechanizm spełnia obowiązek ustawowy generowania tzw. e-Sprawozdań
 • możliwość samodzielnej parametryzacji sprawozdania, bez konieczności angażowania dodatkowych zasobów.
   

Przewagi konkurencyjne:

1. one4all Sprawozdania finansowe stanowi odrębny moduł systemowy, przez co nie wpływa na standard systemu, lecz stanowi jego uzupełnienie.

2. one4all Sprawozdania finansowe nie ingeruje w standardowe obiekty!

3. one4all Sprawozdania finansowe nie zmienia ustawień w księdze głównej.

4. one4all Sprawozdania finansowe umożliwia dostęp do historii wygenerowanych sprawozdań za wcześniejsze lata.

5. one4all Sprawozdania finansowe jest bezproblemowy w implementacji, z łatwością można wprowadzić niezbędne modyfikacje i wykonać prace programistyczne.

 

W przypadku zainteresowania rozwiązaniem prosimy o wypełnienie formularza lub o kontakt:

Małgorzata Leśnik-Król

malgorzata.lesnik|arcussi.pl| |malgorzata.lesnik|arcussi.pl

GSM +48 507 025 233

Justyna Strześniewska

justyna.strzesniewska|arcussi.pl| |justyna.strzesniewska|arcussi.pl

GSM + 48 500 207 160