one4all eZLA

Od 1 stycznia 2019 lekarze wystawiają zwolnienia lekarskie wyłącznie w wersji elektronicznej. Lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA elektronicznie do ZUS, a następnie ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS.

Aplikacja one4all eZLA umożliwia pobieranie wszystkich szczegółowych danych dotyczących wystawionego zwolnienia lekarskiego z profilu pracodawcy na PUE ZUS. Dane są archiwizowane w systemie ERP pracodawcy oraz mapowane na konkretny rodzaj absencji przechowywanej w rejestrze nieobecności. Aplikacja one4all eZLA pozwala na gromadzenie w jednym systemie  ERP informacji dotyczących wszystkich parametrów zwolnienia lekarskiego (m.in. daty absencji, okres pobytu w szpitalu, danych członka rodziny przy opiece, adresu pobytu chorego, wskazania lekarskiego, danych lekarza wystawiającego zwolnienie, statusu zwolnienia itp.) oraz weryfikację tej absencji i rozliczenie jej. Aplikacja one4all eZLA zapewnia korzyści w postaci oszczędności czasu związanego z ewidencją zwolnienia lekarskiego i eliminacji błędów wynikających z ręcznego wprowadzania danych zawartych w zwolnieniu. To także sposób na szybszą kontrolę nad poprawnością wykorzystywania zwolnienia lekarskiego. Dotyczy to zwłaszcza zwolnień krótkoterminowych, które często były doręczane pracodawcy z opóźnieniem.