one4all Homebanking

Funkcjonalność wymiany elektronicznej z dowolnym bankiem krajowym i zagranicznym. Mechanizm umożliwia:

- automatyczne utworzenie pliku z przelewami wychodzącymi z banku, na podstawie propozycji płatności, zarówno w złotówkach jak i walutowych; utworzony plik jest wczytywany do bankowości elektronicznej,

- automatyczne wczytanie wyciągu i rozliczenie transakcji dostawców i odbiorców.