one4all JPK

one4all JPK

one4all JPK_V7 zaktualizowane do bieżących przepisów! Kliknij >>tutaj<<

 

one4all JPK: dla kogo?

01.07.2016 jest dla dużych przedsiębiorstw datą przełomową. Od tego dnia zostały one objęte zmianą wprowadzoną w Ordynacji Podatkowej z dnia 10.09.2015 dotyczącą konieczności raportowania w formacie JPK do urzędów kontrolnych. Już 25.08.2016 każdy duży przedsiębiorca jest zobligowany do wysłania pierwszego pliku VAT w strukturze JPK, zaś pozostałych plików na potencjalne żądanie urzędnika.

Od 01.01.2017 obowiązek cyklicznego raportowania pliku VAT będzie dotyczył także małych i średnich przedsiębiorstw, zaś od 01.01.2018 także i mikroprzedsiębiorstw. Pozostałe pliki w strukturze JPK będą obowiązywały mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa od 01.07.2018. Od tego dnia na każde żądanie urzędnika przedsiębiorca będzie musiał raportować żądany plik w strukturze JPK.

 

Kategoria przedsiębiorstwa

Liczba osób zatrudnionych

Roczny obrót

Całkowity bilans roczny

Mikro

do 10 osób

Poniżej 2mln EUR

Poniżej 2mln EUR

Małe

do 50 osób

Poniżej 10 mln EUR

Poniżej 10 mln EUR

Średnie

Do 250 osób

Poniżej 50 mln EUR

Poniżej 43 mln EUR

Duże

Powyżej 250 osób

Powyżej 50 mln EUR

Powyżej 43 mln EUR

 

 

Co to jest Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny zgodnie z ustawą to plik o uzgodnionej strukturze logicznej, w którym podatnik będzie zobowiązany przekazywać na żądanie organu podatkowego księgi podatkowe (w całości lub w części) oraz dowody księgowe. Plik ten ma być przekazywany za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych.

Zawartość JPK jest oparta na specyfikacji OECD dla pliku SAF-T i obejmuje następujące pliki

 

jpk

 

One4all JPK

Arcus Systemy Informatyczne opracował autorskie rozwiązanie dla przedsiębiorstw użytkujących ERP Microsoft w wersji Axapta 3.0, Dynamics AX 4.0, Dynamics AX 2009, Dynamics AX 2012 zgodnie z wytycznymi  Ministerstwa Finansów.

Opracowany przez nas moduł przygotowuje i waliduje pliki JPK a następnie generuje plik xml.

 

Funkcjonalności one4all JPK

1. Kolekcjonowanie danych – moduł dla każdego zakresu danych stanowiących pliki JPK pobiera dane z tabel źródłowych i umieszcza je w strukturach pośrednich.

2. Transformacja danych – moduł po skompletowaniu danych przechodzi w etap ich transformacji do postaci wymaganych plików. Kompletne dane umieszczane są w strukturze xml w odpowiednim formacie, a następnie moduł przeprowadza walidację kompletności i zgodności typów danych dla każdego pliku JPK.

3. Archiwizacja i dostarczanie JPK – po przetworzeniu do xml, przygotowane pliki JPK będą umieszczone w odpowiednich folderach i stamtąd pobierane w celu dostarczenia ich do jednostki kontroli skarbowej.

4. Przygotowanie i wysyłka JPK – wybrane do wysłania pliki JPK zostaną skompresowane, podzielone na paczki wymaganej wielkości, zaszyfrowane i podpisane podpisem kwalifikowanym. Po wysyłce danych oprogramowanie odbierze Urzędowe Potwierdzenie Odbioru i zapisze je w odpowiednim folderze. W przypadku niepowodzenia przesłania pliku JPK poinformuje użytkownika inicjującego wysyłkę o niepowodzeniu i jego przyczynach.

 

Przewagi konkurencyjne

  1. One4all JPK oparty jest o nowododane obiekty m.in. tabele przejściowe, które zbierają dane niezbędne do wygenerowania plików JPK.

  2. One4all JPK nie ingeruje w standardowe obiekty! Jedyna zmiana to dodanie nowej sekwencji numerów dla identyfikatora generacji JPK.

  3. One4all JPK nie zmienia ustawień w księdze głównej.

  4. One4all JPK umożliwia dostęp do historii wysyłanych plików w strukturze JPK.

  5. One4all JPK jest bezproblemowy w implementacji, z łatwością można wprowadzić niezbędne modyfikacje i wykonać prace programistyczne.

     

Proces wdrożenia modułu one4all JPK

jpk1

W przypadku zainteresowania rozwiązaniem prosimy o wypełnienie formularza lub o kontakt:

Małgorzata Leśnik-Król

malgorzata.lesnik|arcussi.pl| |malgorzata.lesnik|arcussi.pl

GSM +48 507 025 233

Justyna Strześniewska

justyna.strzesniewska|arcussi.pl| |justyna.strzesniewska|arcussi.pl

GSM + 48 500 207 160