one4all Limit kosztów eksploatacyjnych

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy wykorzystują w działalności samochody osobowe i używają ich także do celów prywatnych, od 1 stycznia 2019 roku mogą zaliczać w koszty uzyskania przychodu tylko 75% wszystkich wydatków eksploatacyjnych.

Aby usprawnić proces księgowania przygotowaliśmy modyfikację, przy pomocy której system z automatu odpowiednio podzieli podstawę na KUP i nKUP.