one4all Limit kosztów samochodów

 

Zmiany, jakie zostały wprowadzone w przepisach od 2019r., wymagają od przedsiębiorców odpowiedniej ewidencji wydatków związanych z samochodami osobowymi. Część zmian, takich jak limity odpisów amortyzacyjnych, można obsłużyć używając mechanizmów standardowych w systemie. Jeżeli chodzi o pozostałe elementy, takie jak:

  • księgowanie faktury za raty leasingowe,
  • księgowanie rat rozliczeń międzyokresowych dla dobrowolnego ubezpieczenia AC, czy też
  • księgowania wydatków związanych z bieżącym użytkowaniem pojazdu.

Niestety, w standardzie wymagają bardzo dużych nakładów pracy oraz często wymagają przedefiniowania procesów w systemie.

Rozwiązanie one4all Limit kosztów samochodów, pozwala księgować takie dokumenty bez dodatkowych nakładów pracy.

Obejrzyj webinarium o one4all Limit kosztów samochodów:


Ogólny opis funkcjonalności:

Funkcjonalność usprawnia księgowanie dokumentów zakupu, takich jak faktury leasingowe oraz faktury na pozostałe wydatki, związane z bieżącym użytkowaniem pojazdów. Bez rozpisywania dodatkowej dekretacji, czy też budowania skomplikowanych alokacji, system rozbija dekretację na konta KUP i NKUP, wyliczając odpowiednie wartości w tle. Mechanizm przy określaniu kwot, uwzględnia kwotę VAT zwiększającą podstawę opodatkowania. Dzięki takiemu rozwiązaniu unikamy pomyłek oraz unikamy nadmiernego obciążenia dla osób księgujących dokumenty.
Dodatkowo, mechanizm usprawnia księgowanie wartości ubezpieczeń AC w odpowiedniej proporcji rozbijając kwotę ubezpieczenia na wartości KUP i NKUP.

 

Zalety:

  • Mechanizm stanowi rozszerzenie standardowych funkcjonalności.
  • Prosta konfiguracja pozwala na dowolne budowanie relacji kont KUP/NKUP.
  • Mechanizm nie zmienia w żaden sposób obecnych procesów w przedsiębiorstwie.
  • Dzięki automatycznemu wyliczeniu kwot, unikamy pomyłek oraz nadmiernego obciążenia dla osób księgujących dokumenty

 

One4all Limit kosztów samochodów opracowany został dla podmiotów posiadających wdrożone Systemy ERP Microsoft w wersji Axapta 3.0, Dynamics AX 4.0, Dynamics AX 2009, Dynamics AX 2012 oraz Dynamics 365.

 

W przypadku zainteresowania rozwiązaniem prosimy o wypełnienie formularza lub o kontakt:

Małgorzata Leśnik-Król

malgorzata.lesnik|arcussi.pl| |malgorzata.lesnik|arcussi.pl

GSM +48 507 025 233

Justyna Strześniewska

justyna.strzesniewska|arcussi.pl| |justyna.strzesniewska|arcussi.pl

GSM + 48 500 207 160