one4all RODO dla Systemów ERP Microsoft

Arcus SI oferuje rozwiązanie dostosowujące Systemy ERP Microsoft w wersji Axapta 3.0, Dynamics AX 4.0, Dynamics AX 2009, Dynamics AX 2012 oraz Dynamics 365 do wymogów RODO.

Rozwiązanie wskazuje dane przetwarzane w systemie, które podlegają wymogom rozporządzenia oraz okres ich walidacji, a także podstawę prawną. Dodatkowo zawiera mechanizmy usuwające, bądź anonimizujące dane. Funkcje te działają automatycznie po upłynięciu okresu przez jaki dane mogą być przetwarzane. W razie potrzeby dane mogą być usuwane „na żądanie” w przypadku skorzystania z prawa do „bycia zapomnianym”. Rozwiązanie zawiera niezbędne raporty dla obsługi RODO.

Rozwiązanie zawiera:

 • Słownik danych osobowych – definicja zakresu danych objętych rozporządzeniem,
 • Słownik podstaw prawnych – definicja kryteriów, na podstawie których mamy prawo do przechowywania i przetwarzania danych osobowych wraz z okresem retencji dla danej podstawy,
 • Usuwanie danych:
  • cykliczne (np. co tydzień), tzn. uruchamiany automatyczny przebieg sprawdzający zasadność przechowywania danych podlegających RODO oraz ich anonimizację w momencie przekroczenia wszystkich okresów retencji dla przypisanych podstaw prawnych
  • ręczne, tzn. w razie potrzeby administrator uruchamia przebieg dla wybranej osoby podlegającej RODO
 • Raportowanie, m.in.:
  • raport kartotek podlegających RODO – jakie dane z Systemu ERP podlegają RODO, daty i podstawy retencji
  • raport dla osoby podlegającej RODO – tylko wymagane dane do spełnienia wymogu prawa do informacji
  • raport z danymi do usunięcia na konkretną datę

W przypadku zainteresowania rozwiązaniem prosimy o wypełnienie formularza lub o kontakt:

Małgorzata Leśnik- Król
malgorzata.lesnik|arcussi.pl| |malgorzata.lesnik|arcussi.pl
GSM +48 507 025 233