one4all Split payment - podzielona płatność

Czym jest split payment?

Zgodnie z mechanizmem split payment sprzedawca otrzymuje na swój rachunek podstawowy zapłatę w kwocie netto, natomiast wartość VAT wpływa na dedykowane konto przeznaczone do obsługi płatności VAT, do którego przedsiębiorstwo lub instytucja nie ma dostępu.

Jak wygląda system podzielonej płatności?

Zgodnie z ustawą mechanizm podzielonej płatności realizowany jest z pomocą specjalnego komunikatu przelewu, w którym konieczne jest wskazanie:

  • numeru faktury lub faktury korygującej,
  • numeru, za pomocą którego podatnik jest identyfikowany na potrzeby VAT,
  • kwoty wartości sprzedaży netto,
  • kwoty podatku.

Korzyści ze stosowania split payment

Korzystanie z mechanizmu nie jest obowiązkowe, jednak zapewnia następujące korzyści:

  • Zaistnienie istotnej przesłanki dla wykazania, że nabywca dochował należytej staranności zawierając transakcję ze sprzedawcą, co może uchronić przed sankcjami VAT, 
  • Nabywca korzystający ze split payment nie odpowiada solidarnie ze sprzedawcą za niezapłacony podatek VAT,
  • Nabywca nie jest zobowiązany do zapłaty podwyższonych odsetek od zaległości w VAT, o ile kwota podatku naliczonego wynika z 95% faktur, które zostały opłacone przy użyciu mechanizmu split payment.

Rozwiązanie Arcus SI wspierające split payment

Arcus SI opracował rozwiązanie dla podmiotów posiadających wdrożone Systemy ERP Microsoft w wersji Axapta 3.0, Dynamics AX 4.0, Dynamics AX 2009, Dynamics AX 2012 oraz Dynamics 365, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Z naszego dotychczasowego standardowego rozwiązania od wielu lat korzysta szereg banków krajowych.

Rozwiązanie pozwala na automatyczne wysyłanie przelewów do banku w odpowiednim formacie. Dodatkowo funkcjonalność umożliwia wczytywanie wyciągów bankowych uwzględniających wpłaty od klientów w formacie podzielonej płatności.

W przypadku zainteresowania rozwiązaniem prosimy o wypełnienie formularza lub o kontakt:

Małgorzata Leśnik- Król
malgorzata.lesnik|arcussi.pl| |malgorzata.lesnik|arcussi.pl
GSM +48 507 025 233