one4all Split payment - podzielona płatność

one4all Split payment

Czym jest split payment?

Zgodnie z mechanizmem split payment sprzedawca otrzymuje na swój rachunek podstawowy zapłatę w kwocie netto, natomiast wartość VAT wpływa na dedykowane konto przeznaczone do obsługi płatności VAT, do którego przedsiębiorstwo lub instytucja nie ma dostępu.

Od września 2019 roku zostaje wprowadzony obowiązek informacyjny na fakturach sprzedaży w przypadku płatności na towar znajdujący się na liście w załączniku 15 do ustawy VAT. Obowiązkiem dla niektórych branż będzie również płatność w podzielonej płatności.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu na temat zmian w przepisach, dotyczących podzielonej płatności oraz rozwiązania one4all Split payment, które jest z nimi zgodne: 

 

Jak wygląda system podzielonej płatności?

Zgodnie z ustawą mechanizm podzielonej płatności realizowany jest z pomocą specjalnego komunikatu przelewu, w którym konieczne jest wskazanie:

  • numeru faktury lub faktury korygującej, a od września 2019 roku będzie możliwość płatności za faktury za wskazany okres
  • numeru, za pomocą którego podatnik jest identyfikowany na potrzeby VAT,
  • kwoty wartości sprzedaży netto,
  • kwoty podatku.

Oprócz komunikatu przelewu, na fakturach sprzedaży umieszczana jest notatka „Mechanizm podzielonej płatności”, gdy na fakturze znajduje się towar objęty obowiązkiem płatności w systemie Split Payment a wartość faktury przekracza ustawowy limit.

Korzyści ze stosowania split payment

  • Zaistnienie istotnej przesłanki dla wykazania, że nabywca dochował należytej staranności zawierając transakcję ze sprzedawcą, co może uchronić przed sankcjami VAT, 
  • Nabywca korzystający ze split payment nie odpowiada solidarnie ze sprzedawcą za niezapłacony podatek VAT,
  • Nabywca nie jest zobowiązany do zapłaty podwyższonych odsetek od zaległości w VAT, o ile kwota podatku naliczonego wynika z 95% faktur, które zostały opłacone przy użyciu mechanizmu split payment.
  • Mechanizm pozwala na automatyczną identyfikację oraz rozliczanie faktur dostawców oraz odbiorców.
     

Rozwiązanie Arcus SI wspierające split payment

Arcus SI opracował rozwiązanie dla podmiotów posiadających wdrożone Systemy ERP Microsoft w wersji Axapta 3.0, Dynamics AX 4.0, Dynamics AX 2009, Dynamics AX 2012 oraz Microsoft Dynamics 365 F&O, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Z naszego dotychczasowego standardowego rozwiązania od wielu lat korzysta szereg banków krajowych.

Rozwiązanie pozwala na automatyczne wysyłanie przelewów do banku w odpowiednim formacie. Dodatkowo funkcjonalność umożliwia wczytywanie wyciągów bankowych uwzględniających wpłaty od klientów w formacie podzielonej płatności.

 

W przypadku zainteresowania rozwiązaniem prosimy o wypełnienie formularza lub o kontakt:

Małgorzata Leśnik-Król

malgorzata.lesnik|arcussi.pl| |malgorzata.lesnik|arcussi.pl

GSM +48 507 025 233

Justyna Strześniewska

justyna.strzesniewska|arcussi.pl| |justyna.strzesniewska|arcussi.pl

GSM + 48 500 207 160