one4all Split payment - podzielona płatność

one4all Split payment

 

Zgodnie z mechanizmem Split payment, sprzedawca otrzymuje na swój rachunek podstawowy zapłatę w kwocie netto, natomiast wartość VAT wpływa na dedykowane konto przeznaczone do obsługi płatności VAT, do którego przedsiębiorstwo lub instytucja nie ma dostępu.

 

Jak wygląda system podzielonej płatności?

Zgodnie z ustawą, mechanizm podzielonej płatności realizowany jest z pomocą specjalnego komunikatu przelewu, w którym konieczne jest wskazanie:
 

  • numeru faktury lub faktury korygującej,
  • numeru, za pomocą którego podatnik jest identyfikowany na potrzeby VAT,
  • kwoty wartości sprzedaży netto,
  • kwoty podatku.

 

Korzyści ze stosowania Split payment

Korzystanie z mechanizmu nie jest obowiązkowe, jednak zapewnia następujące korzyści:

  • Zaistnienie istotnej przesłanki dla wykazania, że nabywca dochował należytej staranności zawierając transakcję ze sprzedawcą, co może uchronić przed sankcjami VAT.
  • Nabywca korzystający ze Split payment nie odpowiada, solidarnie ze sprzedawcą, za niezapłacony podatek VAT.
  • Nabywca nie jest zobowiązany do zapłaty podwyższonych odsetek od zaległości w VAT, o ile kwota podatku naliczonego wynika z 95% faktur, które zostały opłacone przy użyciu mechanizmu Split payment.
  • Mechanizm pozwala na automatyczną identyfikację oraz rozliczanie faktur dostawców oraz odbiorców.

 

Rozwiązanie Arcus SI wspierające Split payment

Rozwiązanie pozwala na automatyczne wysyłanie przelewów do banku w odpowiednim formacie.
Dodatkowo, funkcjonalność umożliwia wczytywanie wyciągów bankowych uwzględniających wpłaty od klientów w formacie podzielonej płatności.
Arcus SI opracował rozwiązanie dla podmiotów posiadających wdrożone Systemy ERP Microsoft w wersji Axapta 3.0, Dynamics AX 4.0, Dynamics AX 2009, Dynamics AX 2012 oraz Dynamics 365, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Z naszego dotychczasowego standardowego rozwiązania od wielu lat korzysta szereg banków krajowych.

 

W przypadku zainteresowania rozwiązaniem prosimy o wypełnienie formularza lub o kontakt:

Katarzyna Kozłowska-Plewka

katarzyna.kozlowska|arcussi.pl| |katarzyna.kozlowska|arcussi.pl

GSM +48 502 190 946

 

Małgorzata Leśnik-Król

malgorzata.lesnik|arcussi.pl| |malgorzata.lesnik|arcussi.pl

GSM +48 507 025 233