one4all Tabela Amortyzacji ŚT

 

Wydruk Tabela Amortyzacji Środków Trwałych, stanowi zbiorczą informację na temat pełnej rejestracji wartościowej majątku trwałego organizacji, wraz z określeniem zdarzeń księgowych i wynikających z nich wartości ewidencyjnej środków trwałych. Dane są prezentowane na zadany dzień, z możliwością zadania automatycznego importu danych do pliku Excel.

 

Ogólny opis funkcjonalności:

Wydruk ma możliwość wywołania danych:

  • statycznych dla środka trwałego, takich jak: daty nabycia, ostatniej zmiany wartości, likwidacji, a także cena nabycia, procent amortyzacji, przyjęta metoda amortyzacji,
  • dynamicznych, takich jak: miesięczne stawki odpisu amortyzacyjnego za badany rok finansowy; macierz prezentująca wartość inwentarzową, umorzenia, wartość netto środka w podziale na b.o. danego roku finansowego, zwiększenia, zmniejszenia, bilans zamknięcia.

Wszystkie dane liczbowe są sumowane według grup środków trwałych oraz wchodzą w zakres sumy końcowej.

 

Zalety:

  • Brak ingerencji w standard systemu.
  • Możliwość exportu danych do Excel.
     

one4all Tabela amortyzacji opracowany został dla podmiotów posiadających wdrożone Systemy ERP Microsoft w wersji Axapta 3.0, Dynamics AX 4.0, Dynamics AX 2009, Dynamics AX 2012 oraz Dynamics 365.

 

W przypadku zainteresowania rozwiązaniem prosimy o wypełnienie formularza lub o kontakt:

Małgorzata Leśnik-Król

malgorzata.lesnik|arcussi.pl| |malgorzata.lesnik|arcussi.pl

GSM +48 507 025 233

Justyna Strześniewska

justyna.strzesniewska|arcussi.pl| |justyna.strzesniewska|arcussi.pl

GSM + 48 500 207 160