one4all Weryfikator VIES

Arcus SI oferuje rozwiązanie weryfikujące podatnika w systemie VIES i na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów dla systemów ERP Microsoft w wersji Axapta 3.0, Dynamics AX 4.0, Dynamics AX 2009, Dynamics AX 2012 oraz Dynamics 365.

Prowadząc działalność gospodarczą, w celu uchronienia się przed negatywnymi konsekwencjami, podatnik powinien weryfikować swoich kontrahentów. Z początkiem 2017 roku weszły w życie przepisy, obligujące przedsiębiorców do sprawdzania statusu podatkowego swoich kontrahentów. Organy podatkowe badają m.in. czy firma sprawdziła kontrahenta pod kątem zarejestrowania do celów VAT.

Rozwiązanie pozwala uniknąć dodatkowej pracy związanej z ręcznym sprawdzaniem NIP-ów kontrahentów na dwóch portalach tj. w systemie VIES i na portalu podatkowym MF, a wynik sprawdzania zostaje zachowany w rejestrze systemu ERP - Zapytania do bazy MF/VIES.

Prosta parametryzacja usługi sprawdzania podatników w VIES i MF ustawiana jest niezależnie dla dostawców i odbiorców w module Rozrachunki z dostawcami, Rozrachunki z odbiorcami oraz w Księdze głównej.