one4all Wycena kursowa środków pieniężnych

Funkcjonalność pozwala na różną definicję kont księgi dla różnic zrealizowanych i niezrealizowanych, dodatnich i ujemnych, w podziale na odbiorców, dostawców i środki pieniężne. Dodatkowo system pozwala na automatyczną wycenę środków pieniężnych na wskazany okres.