one4all Wycena środków pieniężnych

Funkcjonalność pozwala na naliczenie, a następnie odpowiednie rozksięgowanie na konta księgi wartości różnic zrealizowanych i niezrealizowanych, dodatnich i ujemnych dla środków pieniężnych.

 

Ogólny opis funkcjonalności

One4all Wycena środków pieniężnych rozszerza funkcjonalność modułu Bank o możliwość wygenerowania wyceny kursowej dla środków pieniężnych, zgromadzonych na rachunkach walutowych oraz na kasach walutowych. Mechanizm został skonstruowany tak, aby każda operacja (niezależnie czy będzie to wycena dodatnia czy ujemna) była księgowana na odpowiednie konto księgowe.
Rozszerzone mechanizmy standardowe pozwalają na jeszcze bardziej elastyczną parametryzację kont, na które księgowane są operacje różnic.

Dodatkowo system daje możliwość rozksięgowania wyceny na różne konta księgowe odrębne dla środków pieniężnych, dla dostawców i dla odbiorców.

 

Zalety:

  • rozbudowana funkcjonalność modułu Bank pozwalająca na automatyczne naliczenie wyceny środków pieniężnych,
  • prosta i bardzo elastyczna konfiguracja mechanizmu,
  • oszczędność czasu przy konieczności naliczania wyceny środków pieniężnych.

 

Rozwiązanie Arcus SI one4all Wycena środków pieniężnych opracowano dla podmiotów posiadających wdrożone Systemy ERP Microsoft w wersji Axapta 3.0, Dynamics AX 4.0, Dynamics AX 2009, Dynamics AX 2012 oraz Dynamics 365.

 

W przypadku zainteresowania rozwiązaniem prosimy o wypełnienie formularza lub o kontakt:

Małgorzata Leśnik-Król

malgorzata.lesnik|arcussi.pl| |malgorzata.lesnik|arcussi.pl

GSM +48 507 025 233

Justyna Strześniewska

justyna.strzesniewska|arcussi.pl| |justyna.strzesniewska|arcussi.pl

GSM + 48 500 207 160